Baroque Consult

Training voor ruiter & paard op klassieke grondslag

Expertise op het gebied van
Klassieke Rijkunst & Barokke paardenrassen

Rijtechnische ondersteuning

In een tijd waarin de focus bij het gebruik van het paard alleen maar lijkt te liggen op individuele sportprestaties en gespecialiseerde wedstrijdsport, willen wij terug naar de kernwaarden van weleer:    het paard zodanig te trainen, dat het lichamelijk en mentaal in staat is om jarenlang zonder overbelasting, blessures en stress zijn werk te doen.

Ooit maakte het paard deel uit van het dagelijks leven. Als 'transportmiddel' onder het zadel of in aanspanningen, als paradepaard, als oorlogspaard, als werkpaard voor alle denkbare mogelijkheden. Een paard diende voor al deze doelen van jongs af aan vakkundig en zorgvuldig fysiek en mentaal getraind te worden, zodat het vele jaren achtereen zijn gewenste taak kon volbrengen. Met het verdwijnen van het paard uit het dagelijks leven, verdween ook de kennis over het vakkundig trainen. De laatste decennia is het paard echter door de moderne mens 'herondekt', nu in de recreatieve en sportieve sector, over de volle breedte van de bevolking. Wat hierbij achterbleef is de ontwikkeliing en verspreiding van de kennis over het paard, zijn verzorging en onderhoud, en vooral zijn training.

Het ontstaan van gespecialiseerde paardensportdisciplines, zoals bijvoorbeeld 'dressuur', 'springen' en 'endurance' levert bovendien bij de beoefenaars een eenzijdig perspectief op hoe het paard hiervoor te trainen en in te zetten. Bepaalde algemeen geldende kernwaarden voor het trainen en onderhouden van alle soorten gebruikspaarden lijken te worden vergeten wanneer men alleen maar naar zijn of haar einddoel kijkt. ' Dressuur' hoort tot op het niveau van de basiswedstrijdsport (t/m Z) niet anders dan gymnastiek voor het paard te zijn, en niet een doel op zich. Gymnastiek om het paard geschikt te maken om het ruitergewicht zo goed en efficient mogelijk te dragen, om het paard daarmee fysiek in staat te stellen zijn taak als rijpaard te verrichten. Ongeacht de discipline. Ieder gezond paard, ongeacht ras of type, zou in staat moeten zijn om deze basis-gymnastiek uit te voeren. Gewoon om het te trainen dat het zonder problemen het ruitergewicht kan dragen. Waarbij de natuurlijke, aangeboren scheefheid van het paard weggetraind wordt ('rechtrichten'). Waarbij de rug getraind wordt om het ruitergewicht zonder problemen te dragen. Waarbij het paardenlichaam voldoende kracht, elasticiteit en flexibiliteit kan ontwikkelen om al die moeilijke taken met de ruiter op de rug jarenlang zonder problemen uit te voeren.

In de loop der afgelopen eeuwen geleden heeft zich in Europa een algemene trainingsmethodiek voor rijpaarden voor al het denkbare gebruik ontwikkeld. De basisprincipes hiervoor zijn universeel toepasbaar voor alle paardentypes. In uiteenlopende Europese landen vinden we overal deze principes in de rijtraditie terug. Hooguit zijn er in detail uitvoeringsverschillen te herkennen, vanwege verschil in paardenras/-type, gebruiksdoel en cuturele verschillen. Deze universele trainingsmethodiek noemen we in onze tijden nu "klassiek" .   Daar is niets stoffigs of ouderwets aan, hooguit gedegen onderbouwd, beproefd en eeuwenlang met succes toegepast.

Deze klassieke basistraining, de "Haarlemmer Olie" voor alle rijpaarden (maar ook voor het trainen van bijvoorbeeld menpaarden onder het zadel), is in opzet tamelijk simpel. Niets geheimzinnigs, ouderwets of moelijk uitvoerbaar. Gewoon gymnastische oefeningen in een gefaseerde opbouw en volgorde, respectvol naar het paard toe, met lichte hulpgeving van zit-, been-, gewichts- en teugelhulpen. Het kost de mens enige tijd voordat hij of zij de finesses van deze hulpen, en de afstemming onderling hiervan doorgrondt en kan uitvoeren. En dat maakt het lastig in de praktijk. Want de hedendaagse mens neemt vaak geen tijd meer om vaardigheden te leren. Startsleutel omdraaien en wegrijden - daaraan zijn wij inmiddels gewend.

Wij willen graag u wegwijs maken in de wereld van de "klassieke rijkunst". Met basistraining voor ruiter en paard, ongeacht de discipline of gespecialiseerd einddoel. Gewoon, om van uw paard een prettig rijpaard te maken, die " het voor u doet". En dat het liefst jarenlang, blessures en stress vermijdend. Of om uw paard na blessures weer voorzichtig op de rit te krijgen.


Wat u ook met uw paard zou willen doen, die klassieke basistraining is het uitgangspunt voor alles. Ook als u bij de KNHS dressuurwedstrijden wilt rijden: ik ondersteun u er graag mee!

Mocht u na die basis verder willen in de hogere dressuur (gewoon voor thuis, voor shows of in de gespecialiseerde dressuursport), dan hebben wij ook de kennis en ervaring in huis om u tot op het hoogste niveau te begeleiden.

Praktijk en theorie gaan hierbij hand-in-hand. Lichtheid, mentale en fysieke balans en paardenwelzijn zijn de doelstellingen.  'Rechtrichten', 'voorwaarts-neerwaarts' , 'over de rug' en 'zelfhouding' zijn de steekwoorden. En we leren u meedenken: we proberen u voldoende kennis, begrip en vaardigheden mee te geven zodat u een " denkende ruiter" wordt, die zelfstandig kan beoordelen wat er nodig is om het paard te ondersteunen en verder te brengen, ook als wij niet bij u in de rijbaan staan.

De rijlessen en trainingsondersteuning worden primair door Atjan Hop gegeven. Baroque Consult heeft een bedrijfsaanprakelijkheidsverzekering Paardrijinstructie, zodat aan de moderne veiligheidseisen voor verantwoord paardrijden wordt voldaan.